Blog 4t ESO

diumenge, 10 de maig de 2020

8a SETMANA DE CONFINAMENTpartir d'ara hem volgut donar importància a una sèrie de competències que consideream s'haurien d'assolir especialment en aquest temps de confinamentesteim parlant de la Competència Digital i de les línies d'acció del nostra Pla Tutorial que inclou altres competències i valors  com: 
Aprendre a ser Persona, Aprendre a ser 
 inteligent EmocinalmentAprendre a ConviureAprendre l'Espiritualitat i Aprendre a Fer pels Atres. 


 BON DIA 5 MAIG 

dimarts, 17 de març de 2020

ESCOLA DURANT LA QUARANTENA

Com ja sabeu els alumnes d'ESO, des del primer dia de quarantena el professorat d'ESO ha estat preparant tasques que l'alumnat heu de fer durant aquesta dies. La comunicació amb vosaltres serà l'habitual: Teams, OneNote i Portafolis Digitals. Són plataformes ja establertes durant el curs, per tant, sabem que no teniu cap problema en emprar-les i ho feu de forma fluïda.

Cada dilluns trobareu penjades les noves tasques que heu de fer durant la setmana i la forma en què s'han d'entregar. Esperam que sigueu responsables i aneu fent la feina encomanada. Si teniu qualsevol dubte, ja sabeu que estam disponibles a través de Teams en l'horari que ja vos hem comunicat.

Que passeu la quarantena de la millor manera possible. Estam en contacte!

QUARANTENA