Blog 4t ESO

diumenge, 10 de maig de 2020

8a SETMANA DE CONFINAMENTpartir d'ara hem volgut donar importància a una sèrie de competències que consideream s'haurien d'assolir especialment en aquest temps de confinamentesteim parlant de la Competència Digital i de les línies d'acció del nostra Pla Tutorial que inclou altres competències i valors  com: 
Aprendre a ser Persona, Aprendre a ser 
 inteligent EmocinalmentAprendre a ConviureAprendre l'Espiritualitat i Aprendre a Fer pels Atres. 


 BON DIA 5 MAIG