Blog 4t ESO

diumenge, 5 de novembre de 2017

METODOLOGIA PROJECTE: CHANGEMAKERS
THE GREAT REVOLUTIONS: WE ARE CHANGEMAKERS

Aquesta projecte s’ha dissenyat per conèixer les causes i conseqüències de les revolucions americana, francesa i industrial. El títol de Changemakers el va escollir la classe amb la intenció de poder arribar a una decisió al final del projecte i poder canviar per millorar el futur de la nostra societat. 

El projecte s’organitzarà la classe en grups cooperatius i a cada grup se li donarà una part del contingut. Cada grup realitzarà una sèrie de tasques per arribar a la metacognició(entendre allò que està fent i com ho està fent). L’objectiu és que l’alumna sigui l’autèntica protagonista del seu propi aprenentatge i que es pot aprendre amb els altres
L’observació i supervisió del professorat serà constant. Com es podrà observar a continuació, el projecte està totalment guiat perquè l’alumna sigui conscient en tot moment el que ha de fer sense perdre la llibertat de prendre les seves pròpies decisions i reflexions. La introducció de la cultura de pensament per ensenyar a pensar als nostres alumnes fa possible que treballen rutines i destresses de pensament per poder reflexionar abans d’opinar o de prendre decisions.

Per tal de que l’alumna estigui totalment informat i l’avaluació sigui transparent, cada grup tindrà un diari d’aprenentatge(DAE) per poder registrar la distribució de les tasques i les reflexions diàries del grup. En el diari el grup dispondrà de les rúbriques i criteris de qualificacions (evidències) que haurà de presentar en forma de portafolis de grup o individual.

GRUP PROTAGONISTA

1.Fer les activitats del workbook per conèixer i entendre el contingut que han d’assimilar.
2. Fer el full de vocabulari cooperatiu, sempre estarà enmig de la taula i cada membre tindrà assignat un color per escriure les paraules en el full de vocabulari que està aprenent a cada sessió.
3. Fer un mapa mental cooperatiu del que han après.
4. Preparar un ppt amb imatges i només amb preguntes i paraules claus per explicar a la classe.
5.Seleccionar el exercicis que la classe haurà de fer mentre escolta l’explicació del grup.

TOTA LA CLASSE

6. El grup protagonista guiarà la creació d’un organitzador gràfic sobre les causes i conseqüències del que explicarà(Visual Thinking).
7. En el cas de la revolució francesa també es farà un timeline (linea des temps)
8. En acabar les explicacions de les tres revolucions, es realitzarà un destresa de pensament: las partes del todo pq entenguin que quan té lloc una revolució afecte a molts de canvis de la societat del moment.
9. La classe realitzarà una destresa de pensament: compara i contrasta per deduir quines són les principals semblances i diferències de les tres revolucions.

10. PRODUCTA FINAL:

Cada grup dissenyarà un mural organitzat en 3 espais bàsics: PASSAT (on hi mostraran els tres organitzadors gràfics d eles causes i conseq de les revolucions, el compara i contrasta i las partes del todo);PRESENT (hi haurà les noticies que han recollit durant el trimestre sobre la revolució que volen estudiar, les conclusions a les que arriben i la presa de decisions per si el que aparentment ells consideren una revolució o és o no); FUTUR (hauran de fer una presentació oral mostrant i explicant el mural que han realitzat. L’hauran d’acompanyar d’imatges i de música per poder recolzar les decisions preses).
Mitjançant el producte final, s’intenta que l’alumna expressi el que pensa des de distintes intel.ligències múltiples: escrit, oral, visual, musical i lògica(relacionant conceptes i establint causes i conseqüències).

Respecta a l’AVALUACIÓ del projecte, hem de destacar tres grans moments:

-Avaluació inicial: quan presentam el PBL(problema based learning: si troben que les revolucions s’han de recolzar o no i la realització d’una rutina de pensament (veo-pienso-investigo)
-Avaluació continua: l’observació constant del professor, la utilització del diari d’aprenentatge, la utilització de les rúbriques per saber com s’ha de fer bé l’activitat que es demana i la realització d’una rúbrica de coavaluació per avaluar la implicació dels membres del grup quan esteim a la meitat del projecte i encara tenen temps de reaccionar i millorar.
-Avaluació final:  l’avaluació del producte final amb la rúbrica prèviament facilitada pel professor i la realització de les rúbriques de coavaluació per avaluar la implicació dels membres del grup en el projecte.


Aquesta avaluació constant és el que anomena una AVALUACIÓ AUTÈNTICA que intenta que l’alumna sigui conscient del que fa bé i malament per poder reaccionar i millorar. Una avaluació que  té en compta sempre les evidències realitzades al llarg del projecte a través dels portafolis de grup i individual i que accepta els errors si és per millorar-los i poder arribar a un producte final amb èxit.

Cap comentari:

Publica un comentari a l'entrada